A GYÓGYNÖVÉNYEK JELLEMZŐI, FELOSZTÁSA

Gyógynövény:azok a növények, amelyek a hagyományok vagy az irodalmi adatok alapján gyógyítási célra felhasználtak vagy felhasználnak. Más megfogalmazás szerint: amely tartalmaz annyi hatóanyagot, amely a szervezetben változást képes előidézni.

Felhasználási területei:

-Fitoterápiás gyógyszerekalapanyagai

-Gyógyszeripari alapanyagok-Vegyipari (kozmetika) alapanyagok

-Élelmiszeripari felhasználás (konzervipar, fűszer)

-Egészséges életmódot és táplálkozást kiegészítő alapanyagok

Drog: a gyógynövénynek az a része, amely a hatóanyagot tartalmazza. Ezt a részt gyűjtjük, és használjuk fel. A drognak azt a hatóanyagát, amely a legintenzívebb hatást fejti ki, fő hatóanyagnak, a többit mellék hatóanyagnak nevezzük.

Hatóanyag:az adott növényre jellemző

-benne felhalmozódó

-biológiailag aktív

-különböző hatással bíró anyagok, melyek bioszintézis útján képződnek, a növényben halmozódnak fel.

-a drog a gyógyhatásáért felelős vegyület

A hatóanyagot tartalmazó rész begyűjtését követően előzetes feldolgozásra kerül (pl.: szárítás), majd a megfelelő előírásokat betartva kell tárolni.

Élettani szempontból bioaktív anyagokat nevezünk hatóanyagnak.Minél kisebb töménységben igazolható az élettani változás, annál erősebb hatású a vizsgált anyag.

Gyógynövények felosztása

A gyógynövényeket besorolhatjuk

1. Alfabetikus sorrendben

-morfológiai csoportosításban

-hatáserősségük szerint (forte-mite)

-farmakológiai és terápiás hatásuk szerint

-hatóanyagok kémiai szerkezete és bioenergetikai rendszere szerint

2. Felhasznált részük alapján (morfológia) lehetnek:

-levelek (folium)

-gyökerek (radix)

-termések (fructus) (stb.)

3. Hatásaik alapján (farmakológia) lehetnek:

-összehúzó hatásúak-antibiotikus hatásúak

-központi idegrendszerre hatóak

-betegségekre hatók(stb.)

4. Fő hatóanyaguk alapján:

-alkaloid tartalmúak

-glükozid tartalmúak

-csípős anyag, szerves sav tartalmúak

-cseranyag tartalmúak

-illóolaj tartalmúak

-keserűanyag tartalmúak

-szaponin tartalmúak

-szénhidrát, kovasav tartalmúak

-festék, vitamin, ásványi anyag tartalmúak

5. Társulási szempontok alapján

-mezei növények

-erdei növények

-vízparti növények (stb.

6. Felhasználásuk alapján:

-fűszernövények-étkezési növények

-Gyógygombák =mikoterápia

-Gyógyító levek=Juice terápia

-népgyógyászati növények

-kínai gyógyászat gyógynövényei

Ha magunk akarunk gyógynövényt gyűjteni, fontos, hogy pontosan tudjuk azonosítani őket. Ehhez tudni kell, hogy milyen szempontok alapján azonosítunk határozunk meg -egy növényt

A gyökér

A gyökér rendszerint a növény földbeli része. Vannak azonban vízi, légbeli, sőt olyan gyökerek is, a melyek más növénynek, az úgynevezett gazda növénynek a testébe bocsátkoznak; ezek a tulajdonképpeni szívók. A gyökér rendszerint lefelé nő

A szár

A száron mindig levelek (bármily apró pikkelyekké is csökevényesedtek), rügyek, vagy levelek vagy ripacsaik találhatók. A szárnak azt a helyét, ahol a levelek állnak:

-csomónak, ha dagadt

-bütyöknek nevezzük; a csomók vagy bütykök között fekvő szárrészt szártagnak mondjukA szár rendszerint:

-légbeli

-(esetleg vízbeli), de lehet földbeli

A földbeli szár tőke (gyökértörzs, rhizoma), mely lehet húsos, fej

-, buzogány

-, henger alakú; rendszerint vízszintesen vagy ferdén fekszik a földben és számos mellékgyökeret fejleszt (sülyfű). A vékony és messzire kúszó és végén föld feletti hajtást fejlesztő, gyakran ízelt tőke

-ág neve: tarack,mely különösen a pázsitfüveken fordul elő

-gumó, ha gömbölyű vagy szabálytalanul van megvastagodva, húsos, esetleg kissé fás és felszínén csökevényes, a gumó szárrészéhez képest igen apró pikkelylevelek hónaljában rügyeket fejleszt (burgonya);

-hagyma, ha szára rövid kúpot vagy tányért, úgynevezett tönköt képez, mely alsó részében bojtos gyökereket, felső részében pikkelyeket visel.

-Ha a külső hagymapikkelyek szárazak, hártyásak és a belső húsos pikkelyeket beburkolják

Irányára nézve lehet a szár:

-merőleges (napraforgó),

-emelkedő vagy felegyenesedő, mikor töve a földön fekszik, a csúcsa pedig és az ágak felemelkednek (piros árvacsalán),

-heverő vagy hasaló, avagy

-lecsepült, ha egész hosszában a földön fekszik (dinnye)

-a heverő szár gyakran gyökerező is.

-felfutó, mikor csavarodva más növények szára körül tekerődzik (komló),

-kapaszkodó, mikor kacsokkal, vagy légbeli gyökerekkel fák törzsén, falon felkúszik (szőlő, borsó, borostyán)A szár alakja lehet:

-hengeres-4–3 oldalú-3–4 szögletű-két és több élű, barázdált, rovátkolt, karcolt, sima

A levél

A növények levelei különböző munka vagy feladat végezésére szolgál. A legtöbb esetben valamely részük kiterült lemez, mellyel a levegőből felveszik a gázalakú széndioxidot és zöld festékük (a klorofil) segélyével cukrot, keményítőt készítenek, és amellyel a növények felesleges vizüket elpárologtatják. Vannak azonban levelek, melyek még más feladatot is teljesítenek. Valamennyinek közös tulajdonsága, hogy a szárnak valamely csomóján van elhelyezve. A leveleket a teljesítendő feladat és a száron való elhelyezés szerint különböztetjük meg és csoportosítjuk

A száron alulról felfelé haladva a következő leveleket különböztethetjük meg:

-szíklevelek

-allevelek vagy pikkelylevelek

-lomblevelek -fellevelek vagy murvák

-virágban a viráglevelek

Valamennyit egyazon száron ritkán találni egyszerre együtt; sőt némely növényen csak egyféle levelet, pl. pikkelylevelet találni, mint pl. több élősködő növényen.

A levél csúcsa lehet:

-hegyes, kihegyezett

-tompa,

-lekerekített

-csonka

-kicsípett vagy csorba, ilyenkor gyakran szálkahegyű

A levélállás

-A leveleknek a száron való elhelyeződését levélállásnak mondjuk.

-A levelek állása lehet olyan, hogy egy csomón csak egy levél áll, vagy olyan, hogy egy csomón két, vagy több levél áll. Az első esetben, ha a csomók egyes levelei a száron két sorban helyezkednek (kálmos, hárs) kétsorban váltogatók (v. váltakozók); ha pedig több sorban állnak szórt állásúak

-Ha a csomón két levél van, átellenesen állnak; ha pedig az egymás feletti csomók levelei a száron négy sort alkotnak, keresztbe átellenesen állnak (valamennyi ajakos). Ha egy csomón kettőnél több levél van, a levélállás örvös (galaj). Ha nagyon megrövidült szártagú hajtás csomóin állnak, akkor csomósan, nyalábosan helyezkednek el, (borbolya, veresfenyő), ha a tőke csucsán állnak,mint a rózsa szirmai akkor rózsában állanak (pitypang)

A virág

-A virág tulajdonképpen nagyon megrövidült és többé

-kevésbé módosult ág, mely az ugyancsak módosult leveleket, a virágleveleket viseli és ezek közt különösen a mag képződéséhez szükséges porzót és termőt, vagy legalább az egyiket; csak nagyon kivételesen nélkülözi mind a kettőt

-A porzót és termőt védő leveleket virágtakarónak mondjuk, mely a legtöbb virágon kétféle: külső, durvább, kisebbszerű és rendesen zöld, a csésze

-a belső, nagyobb, gyöngébb és színes, a párta-Azt az ágrészt, mely a virágot hordja, kocsánynak mondjuk

-Ha ezek a részek mind megvannak a virágon, a virágot hiánytalannak mondjuk, ha pedig bármely része hiányzik, hiányos a virág

-A kocsány kiszélesedő részét, melyen a virág részei fejlődtek, virágvacoknak (virágtanyának) hívjuk

A vált szirmú virág lehet:

-sugaras (hérics)

-keresztes (retek)

-pillangós vagy csónakos (borsó)

-rózsavirágú (alma)

A forrt szirmúvirág alakja lehet:

-gömb (áfonya), harang (hóvirág)

-bögre (gyöngyike), gyűszű (gyűszűvirág)

-cső (nadálytő), tölcsér (szulák)

-nyelves, ha alsó részében csöves, felső része nyelvalakú (fészkesek)

A virágzat

-A virágok vagy magánosan állhatnak, pld. murvák hónaljában, vagy több áll együtt közös tengelyen a szár bizonyos rendszerű ágain, vagyis virágzatot alkotnak.

A fontosabb virágzatok a következők:

-Fűzér:

A virágok kocsánytalanok és a megnyúlt tengelyen ülnek

Alakjai: barka (fűz); torzsa virágzat (tengeri),

Fürt, ernyő:cseresznye, som,(kapor)

Bog:(árvacsalán), bogernyő keletkezik (bodza)

A termés

A magház üregében található apró kis testecskékből,

–a magkezdeményekből

–magvak fejlődnek, de csak akkor, ha a bibére jutó virágporszemecskéből fejlődő tömlő csúcsa egészen hozzájuk, sőt belsejükbe jut.

A fontosabb termésalakok a következők:

-Toktermés

-Tüsző

-Fedeles tok

Fel nem nyíló termés

-Makk -(mogyoró)-Szemtermés-(búzaszem)

-Kaszat -(fészkesek)-Szárnyas makk-(kőris, szil)

-Széthasadó termés-(ernyősök, galaj, mályva, ajakosak)

-Bogyó-Almatermés-(alma, körte)

-Csonthéjas termés-(szilva, meggy). Egy termésben több csonthéj is lehet (varjútövis

A mez

A növények bármely részét bizonyos mez is takarhatja pl. szőrszálak, viasz, só, levegővel telt hólyagocskák.