Anamnézis készítés szabályai, dokumentációs feladatok

Az anamnézis(görögül: anamnesis, jelentése kórelőzmény) jelenti a páciens megismerésének alapját.A beteg múltjának, a betegség kezdetének és lefolyásának, a beteg szubjektív panaszainak története a betegvizsgálat idejéig. Különös fontossága van az ide tartozó adatok közül a beteg szüleinél és rokonainál előfordult betegségeknek, melyek esetleg öröklött hajlandóságra mutatnak bizonyos megbetegedések iránt. Fontos fölvilágosításokat adhat a fertőző, öröklött, a foglalkozással összefüggő, különböző idegrendszeri, továbbá traumatikus eredetű betegségeknél stb.és fontos útmutatásokkal szolgálhat úgy a prognózis, mint gyakran a követendő gyógyító eljárások megállapításánál.Az anamnézis felvétele során a terapeuta célja a beteg kórtörténetének, jelen panaszainak megismerése, rögzítése.Egyes esetekben a beteg nem képes együttműködni az anamnézisfelvételében.Eszméletlen vagy öntudatlan betegnél, csecsemőnél, alkoholos vagy drogos befolyás alatt álló személynél ilyenkor a járókelőktől, a mentős személyzettől, szülőktől kaphatunk információkat ez a heteroanamnézis, szemben a betegtől magától nyerhető ún. autoanamnézissel.

Természetgyógyászati anamnézis célja

Hogyan történik, miből indulunk ki:

-A beteg elmondása alapján-Az általunk felismert tünetek alapján

-A kísérő elmondása alapján

-A beteg (kísérő) metakommunikációja sokat segít

-Egységes-egész –holisztikus képet alkothassunk

Általános célok

-Panaszok, tünetek jelentőségének meghatározása

-Előző vizsgálatok, eredmények

-A beteg kibeszélhesse magát

-Bizalmi kapcsolatra törekedni

Szempontok figyelembe vétele

-Tovább kell-e küldeni a beteget?

-Kezelési tervhez minden információt összegyűjteni

-Más szakember szaktudása indokolt-e?

Fontos

-A kliens egészséges, vagy beteg?

-Ha egészséges, milyen panaszai, tünetei vannak, miért kereste fel a fitoterapeutát?

-Van diagnózis, a beteget kezelik, rendszeresen jár ellenőrzésre

-Van diagnózis, de a beteget nem kezelik, mert nem ment vissza a kontrollra

-Van diagnózis, a beteg jár kontrollra, de csak részben tartja be az orvos utasításait

-Van diagnózis, de a beteget ez nem érdekli, nem vesz róla tudomást, a természetgyógyásztól csodát vár, ezért nem megy vissza az orvoshoz

-Kié a felelősség?

-Dokumentálás: aláíratni minden alkalommal!

Anamnézis készítés szabályai

-Nyugalom, nyugodt helyszín

-Empátia

-Odafigyelés, tudni meghallgatni

-Leírni, kiemelni az összefoglaló következtetéseket

-Az előző anamnézisre is támaszkodni.

Természetgyógyász

–Gyógyulni vágyó ember (Kliens)

-Pozitív beállítottság

-Önismeret, önfejlesztés

-Hiteles kommunikáció

-A kliens belső erőinek aktivizálása

-Segítő kérdések

-Aktív hallgatás –jelzem, hogy figyelek

-Passzív hallgatás (csend)

-Véleményalakítás, pozitív ráhatás, meggyőzés

Aktuális anamnézis(itt és most)

-Hogyan szólíthatom?

-Mi az oka, hogy a beteg felkereste?

-Mi a panasza?-Mikor kezdődött?

-Mi lehetett az oka?

-Milyen jellegű, és hogyan jelentkezik a panasza?

-Valójában ki a kliens?

-Mit szeretne?

-Mit vár tőlem?

-Miben segíthetek?

-Miről szeretne beszélni?

Dokumentációs feladatok

-5-10 évig megőrizni

-minden kliensről részletes feljegyzés

-a páciens személyi adataival

-a páciens beleegyező nyilatkozata

-előző betegségek, orvosi dg. vizsgálati leletek

-más terápiák, gyógyszerek

-általános állapot, tünetek

-saját vizsgálat

-illetéktelen kézbe ne jusson-(orvos) konzulensnek bemutatni, feljegyezni, aláíratni, dátumozni

Hagyományos anamnézis (orvosi)

-beteg pontos adatai az azonosítás céljából

-jelenlegi panaszai-kórtörténete, mely alatt a műtéteket, a fontosabb fertőző betegségeket, előző betegségek

-beteg szociális körülményei családi háttere-vérszerinti rokonok betegségei

-foglalkozási anamnézis

-élvezeti szerek használata

-gyógyszerérzékenység, allergia

Az anamnézis fajtái

-Sürgősségi anamnézis

–azonnali intézkedésnél

-pl. erős fájdalom, görcs, magas láz, eszméletvesztés

-Helyzetanamnézis –tájékozódó jellegű, folyamatosan bővül a páciens elmondása, és a visszajelzései alapján

-Teljes anamnézis –minden adatot tartalmaz

-Célzott anamnézis –célirányos kérdések amelyeket a páciensnek a terapeuta tesz fel, irányító jelleggel

Személyiséganamnézis

-Életrajz –lakóhely, költözés, család

-Szociális helyzet –stressz, hobbi, szabadidő, lakás

-Munka, hivatás –szereti a munkáját,vagy kényszer

-Életszemlélet –vallás, hit, filozófia Pszichológiai anamnézis-lelki közérzet-negatív gondolkodás-önismeret, lelki kultúra-hogy érzi magát a bőrében?

Egyéb anamnézisek

-fogászati anamnézis –tömések, koronás, beültetett csapok

-nőgyógyászati anamnézis –szülés, abortusz, műtét, fogamzásgátlás, meddőség?

Etikai kódex

-Tevékenységre való jogosultság

-Tevékenységet folytatók kötelességei

-Munkafeltétel biztosítása

-Pácienssel való kapcsolat

-Titoktartási kötelezettség

-Dokumentációs kötelezettség

-Konzultációs kapcsolat

-Kollégákkal való kapcsolat

-Hirdetés, publikáció